برس

کافی است آنرا به مدت ۱۵ دقیقه در محلول آب و سرکه ۵۰٪ قرار دهید تا مثل روز اول سفت شود. (محلول آب و سرکه ۵۰٪ محلولی است که از مقادیر مساوی آب و سرکه تهیه شده باشد مثلا یک لیوان آب به اضافه یک لیوان سرکه محلول ۵۰٪ آب و سرکه می سازد.)


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است