پاک کردن لکه خون از روی لباس‌ها

بر روی لکه سرکه ی سفید بریزید یا آن را در سرکه ی سفید قرار دهید و اجازه دهید تا مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در سرکه باقی‌ بماند، سپس با یک پارچه یا حوله لکه را پاک کنید. این کار را تکرار کنید تا لکه پاک شود سپس لباس را بشویید.    


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است