نظافت شیشه ها و آینه ها

یک دستمال میکروفایبر که تنها یک گوشه آن خیس شده برای تمیز کردن کثیف ترین شیشه ها و پنجره های پوشیده شده از اثرات قطرات باران یا جای دست استفاده کنید. بدین صورت که ابتدا با گوشه خیس دستمال سطح را کاملاً پاک کنید سپس با قسمت خشک دستمال آثار رطوبت را خشک کنید. خودتان از تمیزی و برّاقی سطح تعجب خواهید کرد. بدین ترتیب نیازی به استفاده از روزنامه برای گرفتن کرک دستمال نیز وجود نخواهد داشت. برای تمیز کردن آینه های داخل محیط حمام نیز می توانید از همین روش استفاده کنید با این تفاوت که گوشه دستمال را با سرکه خیس کنید.


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است