دئودرانت و لباس های مشکی‌ !

۱: قسمت لک شده را کاملا مرطوب کنید سپس مقداری نمک بر روی آن بریزید و اجازه دهید تا حداقل چند ساعت باقی‌ بماند. ۲: دوباره لکه را مرطوب کنید و این بار مقداری نمک بر روی لکه بمالید. ۳: لباس را طبق روال همیشه بشویید. اما اگر لکه تازه است، مثلا هنگام پوشیدن لباس ایجاد شده است به هیچ عنوان در مرحله اول از آب استفاده نکنید. می توانید از یک جوراب حوله ای یا یک پارچه‌ حوله ای استفاده کنید و آن را بر روی لکه بمالید و لکه را به راحتی‌ پاک کنید.


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است