از بین بردن بوی بد کفش

1: یکی‌ از آن ها‌ را درون کفش  (ترجیحا در پنجه ی کفش) گذاشته و اجازه دهید تمام شب را در کفش بماند. برگ ها و دانه‌های چای در جذب رطوبت بسیار موثر هستند. 2: کفش‌های خود را در کیسه ای پلاستیکی بگذارید سپس آن ها را در فریزر گذاشته و اجازه دهید تا تمام شب را در فریزر باقی‌ بمانند! سرما، قارچ‌ها و باکتری هایی که سبب بوی بد کفش می شوند را از بین می برد.    


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است