اسپری مو

برای پاک کردن لکه ها از اسپری مو استفاده کنید! با اسپری کردن بر روی لکه ها شما به راحتی‌ می توانید جای مداد‌های رنگی‌ را از روی دیوار پاک کنید.    


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است