نظافت اتاق نوزادان و کودکان با محصولات میکروفایبری مهسان

این محصولات به دلیل ویژگیهای زیر برای این کار مناسب ترین گزینه هستند. با استفاده از محصولات میکروفایبر نیازی به استفاده از اسپری های تمیز کننده سطوح و یا شیشه پاک کن ها نیست. این مواد عمدتا آلرژی زا هستند و برای نوزادان و کودکان ایجاد مشکلات پوستی یا تنفسی می کنند. در نظافت سطوح با محصولات میکروفایبر حدود 99% از باکتریها و آلاینده ها جذب بافت میکروفایبر شده و از سطوح برداشته     می شوند. در حالیکه با وسایل معمولی نظافت حداکثر تا 33% آلاینده ها از سطح برداشته می شوند. محصولات میکروفایبر باعث انتشار گرد و کرک و غبار در محیط نمی شوند، لذا در صورت استفاده از آنها انتشار مواد آلرژی زا در محیط تقریبا به صفر می رسد. وسایل نظافتی خود می توانند کرک و پرز در محیط به جا بگذارند زیرا اکثرا از الیاف گیاهی تهیه می شوند، در حالیکه از محصولات میکروفایبر کرک و پرز جدا نمی شود. لذا خود آلاینده محیط نخواهند بود. استفاده از کف شوی ها یا پالیشر های میکروفایبر در محیط کودکان و نوزادان برای تمیز کردن کف و نیز استفاده از دستمال های میکروفایبر در اتاق برای نظافت وسایل کودکان و نوزادان و استفاده آنها در سرویسهای بهداشتی برای نظافت، کاری به صرفه است که از نظر تمیزی نیز به شما مکان داشتن محیطی پاک و عاری از مواد آلرژی زا، میکروبها و باکتریها بدون استفاده از مواد ضد عفونی کننده یا اسپری های رایج بازار می دهد.


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است