پاک کردن لکه ژل مو از روی لباس‌های سفید


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است