راز تمیز کردن مخلوط کن

کافی است بعد از هر بار مصرف،دوباره مقداری آب در پارچ مخلوط کن ریخته،چند قطره‌ مایعه ی ظرف شویی به آن اضافه کنید سپس آنرا برای زمان ۲۰ ثانیه روی دستگاه بگذارید.حالا دیگر کافی اسث فقط آنرا آب کشی‌ کنید،تمام!


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است