سرکه در ماشین ظرفشویی برای پاک کردن بهتر چربی ها

سرکه به پاک شدن بهتر چربي‌‌ها کمک مي‌کند  


مدت زمان تعیین شده برای نظر روی پست به اتمام رسیده است