دریافت تندیس نقره ای روز ملی صنعت و معدن به عنوان واحد صنعتی برتر سال 1396

عمومی

مدیر سایت

1397/06/06

2486

به خود‌می بالیم که با پشتیبانی مردم فهیم ایران زمین در حمایت از خرید کالای ایرانی، توانستیم در روز ملی صنعت و معدن به عنوان واحد صنعتی برتر سال 1396، تندیس نقره ای این رویداد را دریافت نماییم.

 

بازگشت