ابزار نظافت کثیف

ابزاری که برای تمیز کردن استفاده می کنید می تواند باعث بدتر شدن اوضاع و گسترش باکتری ها و خاک در اطراف شود.

در صورت عدم رسیدگی صحیح، اسفنج های آشپزخانه محل تولید باکتری ها هستند.

ماشین لباسشویی که به طور مرتب تمیز نشده است می تواند ذرات را دوباره رسوب دهد و بوی لباس های شسته شده را وحشتناک کند.

جارو برقی کثیف می تواند با هر استفاده گرد و غبار را از پخش کند.

بعد ازهر بار استفاده دستمال های نظافتی مهسان، سری زمین شوها، برس های تمیز کننده و فیلترهای جاروبرقی را بشویید.

مزیت دستمال های مهسان هم همین است که هر چندبار بخواهید می توانید آنها را شسته و مثل روز اول تمیز شوند.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: