اجاق کباب پز (بخش اول)

تمیز کردن اجاق کباب در طبیعت از سخت ترین کارهاست، ذغال زیر ناخن ها و لکه های چربی روی لباس در آخر هفته خوشایند نیست.

متاسفانه راه دیگری جز تمیز کردن نداریم اما میتوانیم آن را سریعتر و آسان تر کنیم، پنج راه پیش پای شماست، بسته به این که چه مقدار زمان صرف کنید:

یک شب آن را نم دهید

شبکه ی آهنی را با سرکه بخیسانید و برای یک شب آن را در یک کیسه ی زباله بگذارید. همچنین مخلوطی از سرکه، آمونیاک و جوش شیرین هم میتواند باشد. از کیسه های ضخیم استفاده کنید تا محلول هدر نرود.

بگذارید بسوزد

دما ی اجاق را آنقدر زیاد کنید تا دیگر دود نکند(حدود ده دقیقه). می توانید شبکه ی فلزی را در فر تمیز کنید، گزینه ی خود تمیز کردن را روشن کنید. تنها کاری که می ماند یک آبکشی است و خشک کردن شبکه با یک دستمال مهسان است.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: