از بین بردن بوی بد کفش

1- مي توانيد براي از بين بردن بوي بد كفش ها از كيسه هاي چاي استفاده كنيد‎؛ یکی‌ از آن ها‌ را درون کفش (ترجیحا در پنجه ی کفش) گذاشته و اجازه دهید تمام شب را در کفش بماند. برگ ها و دانه‌های چای در جذب رطوبت بسیار موثر هستند.

2-کفش‌های خود را در کیسه ای پلاستیکی بگذارید سپس آن ها را در فریزر گذاشته و اجازه دهید تا تمام شب را در فریزر باقی‌ بمانند! سرما، قارچ‌ها و باکتری هایی که سبب بوی بد کفش می شوند را از بین می برد.   

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: