استفاده از دستمال میکروفایبر برای شستن خودرو

دستمال میکروفایبر بعلت بافت میکروسکپی الیافش حالتی ساینده دارد که علاوه بر تمیز کردن و برداشتن تمام لکه ها از سطوح روی رنگ خودرو خط و خش باقی نمی گذارد. برای تمیز کردن خودرو کافی است دستمال میکروفایبر را در سطل آب خیس کرده و سطوح مختلف خودرو را چه داخلی و چه خارجی تمیز کنید. سپس با دستمال میکروفایبر مرطوب دیگری سطح خارجی را پالیش کرده و با دستمال خشک میکروفایبر رطوبت روی سطح خودرو را خشک کنید. حتماً از جلا و برق رنگ خودروتان تعجب خواهید کرد.