اسفنج را در مایکرویو بگذارید!

اسفنج را خوب فشار دهید تا کاملا آب از آن خارج شود، سپس آن را برای مدت یک دقیقه با آخرین درجه در مایکرویو بگذارید تا ضد عفونی شود. اما اگر بعد از مدتی‌ که از آن‌ استفاده کردید، اسفنج بوی بد گرفت، خورد و پاره شد دیگر زمان عوض کردن آن‌ با یک اسفنج نو رسیده است

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: