اسپری مو

احتمالاً کودک نوپای شما از نقاشی کردن بر روی دیوارها بسیار هیجان زده است…! اما شما برای پاک کردن لکه ها از اسپری مو استفاده کنید! با اسپری کردن بر روی لکه ها شما به راحتی‌ می توانید جای مداد‌های رنگی‌ را از روی دیوار پاک کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: