اُتو کشیدن و رطوبت

اُتوی بخار دارید؟ مطمئنم که قطرات رطوبت رو روی سطح صفحه اُتو دیدید. یا حتی بدتر، ذرات آب روی سطح زمین. اصلا خوب نیست، چون با یه اُتوی مرطوب، لکه ی آب رو لباس های تمیز میمونه.

دلایل بوجود آمدن رطوبت در حین اُتو کردن:

مطمئن شوید، اُتوی شما سالم است.

بخار قطرات آب به وجود می آورد. یک روکش پارچه ای یا نمدی برای صفحه اُتو می تواند این رطوبت را کنترل کند.

پادری نمدی مهسان در زیر میز اُتو، از خیس شدن کفپوش جلوگیری می کند.

میز اُتوی مناسب هم نقش مهمی در جذب رطوبت دارد.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: