ایده هایی برای سازماندهی آشپزخانه های کوچک: بخش دوم

مواد خشک را در معرض دید بگذارید.

بعضی از مواد شایستگی آن را دارند که دیده شوند به خصوص زمانی که در ظروف زیبا و شیشه ای قرار گرفته باشند. مواد خشکی که مرتباً استفاده می کنید را انتخاب کنید و در ظروفی که بیشتر دوست دارید قرارش دهید.

از سبد ها استفاده کنید

کیسه ها و بسته ها می توانند به سرعت آشفتگی به وجود آورند، برای جلوگیری از این اتفاق، سبدها گزینه ی مناسبی هستند. می توانید سبدها را دسته بندی کنید و هر دسته را با توجه به نیازتان به راحتی از کابین یا قفسه بیرون بکشید، مثل سبد پخت کیک و کوکی که شامل تجهیزات و مواد مناسب کیک پزی می شود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: