با الکتریسیته ساکن خداحافظی کنید!

الکتریسیته ساکن خیلی وقت ها ما را با مشکل مواجه می کند. توپ های ساده آلومینیومی در کنار لباس ها الکتریسیته موجود در خشک کن را کاهش می دهند.

کافی است مقداری فویل آلومینیومی را به شکل توپ گرد کنید و مطمئن شوید که خیلی محکم باشد، 3 یا 4 توپ را در ماشین لباسشویی بیندازید. با این کار لباس ها دیگر الکتریسیته ندارند، خیالتان راحت!

 این توپ ها بادوام هستند و زیاد عمر می کنند.

توصیه: پولیشر حوله ای میکروفایبر مهسان را در نزدیکی لباسشویی نگه دارید تا بتوان ذرات پودر یا قطرات آب را سریعا جمع کرد.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: