با مرتب کردن خانه چه اتفاقی در ذهن ما می افتد؟

برای خیلی از ما تمیز کردن دور و برمون مثل تمیز کردن یه پالت ذهنی میمونه، استرس داری؟ آشفته ای و تمرکز نداری؟ دورو برتو تمیز کن تا حالت بهتر بشه

یک محیط تمیز و مرتب باعث می شود ذهن ما بتواند بهتر اطلاعات را پردازش کند. اینجا به شما می گوییم نظافت در دوره های زمانی چه تاثیری بر روان شما میگذارد.

در روز اول

 می توانید طیف وسیعی از احساسات را تجربه کنید، از ناراحتی به سوی سرزندگی و آرامش. از آنجا که سازماندهی شامل حل مسئله و تصمیم گیری است، افراد احساس تسلط و موفقیت می کنند. مطالعات نشان می دهد که افراد هنگام حذف وسایل اضافی، کاهش قابل توجهی در هورمون استرس کورتیزول دارند.

بعد از یک هفته

باور کنید یا نه، ممکن است بعد از گذشت تنها هفت روز، خود را در حال مرتب کردن دوباره بیابید. در این مرحله خود به خود انگیزه در شما شکل می گیرد. حس تسلط و شایستگی باعث می شود ذهن بیشتر بخواهد. اگر به شلخته بودن معروف هستید پس لازم است تغییراتی در سبک خود ایجاد کنید.

بعد از سه ماه

با کم شدن فشار و استرس حس جدیدی را تجربه می کنید، حس توانمندی و برنامه ریزی که در قسمت های دیگر زندگی شما تاثیر خواهد گذاشت.

دلایل بالا برای قانع کردن شما برای مرتب کردن محیط است، زیرا هر اقدامی برای سلامت روان شما بسیار ارزشمند است.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: