با یک دستمال سطوح مختلف را تمیز می کنیم، این کار بهداشتی است؟

با کدبندی رنگی و استفاده از هر رنگ، برای یک بخش، می تونید از انتقال باکتری ها و میکروب ها جلوگیری کنید.

برای مثال می توان کدگذاری رنگ را به 4 قسمت تقسیم کرد:

حمام (زرد)

توالت (قرمز)

آشپزخانه (سبز)

ناهار خوری / نشیمن / اتاق خواب (آبی)

دستمال های میکروفایبر مهسان با جذب بالا و تنوع رنگی برای شما تولید شده اند تا تجربه ای لذت بخش از استفاده به شما بدهند.

برای خرید دستمال میکروفایبر مهسان اینجا کلیک کنید.

https://shop.mahsun.com/products?category=5e2880b1e7b48a223b66aa61&lang=fa

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: