بررسی آشپزخانه و عوامل آلرژی

قسمت اصلی برای رشد کپک و آثار حشرات آشپزخونه هست. برای جلوگیری از رشد کپک، از فن خروجی تخلیه برای کاهش رطوبت استفاده کنید. سینک، یخچال و فریزر را به طور منظم از نظر نشت بررسی کرده و سریع تعمیر کنید.

  • هفتگی یخچال را تمیز کرده و غذای کپک زده یا کهنه را دور بریزید. نشت و رطوبت اضافی را پاک کنید. کفپوش ها را بشویید.
  • میزها را روزانه تمیز کرده و بشویید. ظرف ها را باید بعد از هر وعده غذا با دست شسته و یا در ماشین ظرفشویی قرار دهید. تمام مواد غذایی باید در ظروف سرپوشیده نگهداری شود و سطل زباله به طور مکرر تخلیه شود تا از فضولات جوندگان و سوسک جلوگیری شود.
  • حداقل چهار بار در سال، کابینت ها و کشوها را خالی و تمیز کنید تا خرده ریزها را از بین ببرید.
  • برخی گیاهان در محیط خانه نیز می توانند علت آلرژی شما باشند، برای اطمینان مدتی آنها را از محیط دور کنید تا از بی خطر بودن گیاهانتان در این زمینه اطمینان حاصل کنید.
  • با استفاده از ست جاروب و خاک انداز کلاسیک مهسان خرده های احتمالی غذا و نان را از زمین پاک کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: