بهداشت مسواک

مسواک رو هر چند وقت یه بار در آب با قرص دندان خیس کنید، این یه ترفند بسیار سریع و ساده است که به دور نگه داشتن میکروب های حمام کمک می کنه.

گازهای متساعد شده ازکاسه توالت بعد از هربار کشیدن سیفون در هوا پخش می شوند و اگر در پوش توالت گذاشته نشود، این ذرات میکروسکوپی فضا را پر می کنند.

شاید بعضی از شما بخندید و فکر کنید که این کار غیر ضروری است اما اگر با اشعه uv آنها را ببینید، شما هم مثل من فکر خواهید کرد.

استفاده از یک رطوبت گیر مهسان برای میز روشویی هم می تواند در جلوگیری از انتقال باکتری ها و نم موثر باشد.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: