بوهای سرسخت در ماشین

 

اگر بعد از تمیز کردن، ماشین شما هنوز بوی نامطبوع می دهد، روی صندلی ها و کف، جوش شیرین خشک بپاشید. بگذارید یک شب بماند و سپس آن را جاروبرقی کنید.

همچنین می توانید با قرار دادن مقداری جوش شیرین یا ذغال فعال در یک ظرف پلاستیکی در بسته، بوها را کنترل کنید. چند قطعه را زیر یکی از صندلی ها قرار دهید و هر دو ماه یکبار آن را تعویض کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: