تمیز کردن فضاهایی که کمتر به چشم می آیند!

نظر سنجی سایت improvenet نشون داد که مردم اغلب قسمتای مشخصی رو تمیز می کنن و یه قسمتایی همیشه جا می میمونه

اتفاقا بیشترین میزان ویروس و باکتری توسط همین بخش های نادیده منتقل می شوند.

یک چهارم پاسخ دهندگان داخل یخچال خود را طی یک تا سه ماه گذشته تمیز کردند، 23 درصد در ماه گذشته و 11 درصد، 1 بار در سال، داخل یخچال خود را تمیز کرده اند. جالب است بدانید که حتی دیوارهای حمام بیشتر از یخچال مورد توجه بوده اند، 31 درصد آنها در یک ماه گذشته و 26 درصد در هفته گذشته دیوار حمامشان را شسته اند.

 چیزهای ریز، مانند کلیدهای لامپ و دستگیره ی درها نیاز به توجه بیشتری دارند: 30 درصد مردم آنها را هر دو ماه یکبار تمیز می کنند و 20 درصد این کار را فقط یک یا دو بار در سال انجام می دهند.

به توصیه ی ما هفته ای یک بار حمام، هر سه روز یکبار یخچال و دو بار در هفته، کلید لامپ ها , دستگیره درها باید تمیز شوند.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: