تمیز کردن و نگهداری از ماشین لباسشویی

  • برای تمیز کردن ماشین آن را از برق بکشید.
  • اگر آب دارای سختی زیادی باشد احتمال دارد فیلتر آب ورودی بگیرد، به همین دلیل باید هر از چند گاهی تمیز شود. معمولا در صورتیکه آب وارد کشوی مواد شوینده نشود  چراغ دکمه crease care  و pre wash چشمک زن می شود.
  • برای تمیز کردن فیلتر باید شیر آب را ببندید، شیلنگ ورودی آب را باز کنید، فیلتر را با فرچه اطویی مهسان تمیز کنید و دوباره شیلنگ را سفت ببندید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: