حس آرامش و سرویس بهداشتی

ما از سرویس برای کارهایی مثل توالت، دوش گرفتن، استحمام و مسواک زدن استفاده می کنیم، یک فضای اجتماعی. بچه ها برای مدرسه آماده می شن و زوج ها در کنار هم مسواک میزنن، بنابراین رنگ حمام شما از اهمیت زیادی برخوردار است.

سرویس بهداشتی یکی از مهمترین فضاهای خانه ماست. فضایی که ما روز خود را شروع و به پایان می بریم. بنابراین، آرامش، نظم و نظافت امری کلیدی است. رنگ ها توسط مغز شما ثبت می شوند و مغز شما این اطلاعات را به ارتباط و احساس تبدیل می کند.

مهسان محصولاتی فراهم کرده که با رنگ سفید خود، بهترین گزینه برای سرویس شما هستند: پادری داخلی نیلوفر و توالت شوی امگای مهسان.

سفید می تواند تنش را برطرف کند. یک فضای سفید یک فضای بدون تنش است.

سفید مخفف خلوص، پاکیزگی و بی عیب بودن است.

رنگ سفید یاد آور نور، شفافیت و روشنایی است.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: