حلقه های قوطی و آویزان کردن لباس ها

این تکنیکیه که من چند ساله ازش استفاده میکنم و خیلی به فضای کمد لباس هام اضافه شده!

حلقه ی قوطی ها را نگه دارید و برای آویزها استفاده کنید، طبق عکسی که اینجا قرار دادیم. بدون هیچ هزینه ای فضای کمد 2 برابر میشه!

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: