خوش بو کردن لباس ها هنگام شست و شوی

 ماشین لباس شویی و خشک کن را پاک کنید. برای پاک کردن محیط داخل ماشین لباس شویی و یا خشک کن می توانید از لکه بر‌ها و دیگر مواد پاک کننده استفاده کنید. سپس اجازه دهید تا ماشین لباس شویی خالی‌ از لباس‌ها و به تنهایی با آب گرم کار کند. سعی‌ کنید تا در بیشتر مواقع درب ماشین لباس شویی را باز بگذارید تا بوی بد و یا هوای مرطوب از محیط ماشین خارج شود. لباس‌های بزرگتر، کثیف تر و یا آن هایی که بوی بدی می دهند را از دیگر لباس‌ها جدا کرده تا مطمئن شوید که آن ها در ماشین  به اندازه ی کافی‌ فضا برای بهتر شسته شدن را دارند.  حوله‌ها، لباس‌های مرطوب و یا بد بوی را قبل از اینکه خشک شوند بشویید زیرا پس از خشک شدن، شست و شوی و از بین بردن بوی بد آن ها  دشوارتر می شود.  قبل از قرار دادن لباس های لکه دار در ماشین لباس شویی می توانید برای بهتر پاک شدن لکه ها از اسپری های مخصوص و یا سرکه سفید استفاده کنید.  سعی‌ کنید از مواد شوینده مناسب و مخصوص برای از بین بردن بوی بد لباس‌ها استفاده کنید. می توانید برای بهتر شسته شدن لباس‌ها از مقداری سرکه سفید در ماشین لباس شوی استفاده کنید.  اجازه ندهید که لباس‌ها پس از شست و شوی برای مدت زیادی در ماشین باقی‌ بمانند. ​اجازه دهید تا لباس ‌ها در زیر نور آفتاب خشک شوند.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: