دریافت تندیس نقره ای روز ملی صنعت و معدن به عنوان واحد صنعتی برتر سال 1396

 به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان تهران مراسم رونمایی از واحد های برتر در تاریخ 25 تیر ماه 97 برگزار خواهد گردید. به همین مناسبت روزنامه اطلاعات در ویژه نامه خود به تاریخ دو شنبه97/4/25 گزارش مفصلی از توانمندیها و فعالیت شرکت کلرد آمل (مهسان) را به عنوان واحد برتر صنعتی استان تهران در سال 97 منتشر نمود

به خود‌ می‌بالیم که با پشتیبانی مردم فهیم ایران زمین در حمایت از خرید کالای ایرانی، توانستیم در روز ملی صنعت و معدن به عنوان واحد صنعتی برتر سال 1396، تندیس نقره ای این رویداد را دریافت نماییم.