دریافت لوح جهت همکاری در پروژه تحقیقاتی مركز تحقيقات بهره‌وري دانشگاه امير كبير در خصوص تدوين تجربيات 100 كارآفرين برگزيده كشور در سه دوره