دستور سریع برای تمیز کردن حیاط و تراس

صندلی ها رو بچینید که بهار اومده و امسال قراره کلی توی حیاط خلوت، آرامش و حال خوب تجربه کنید، چای صبحگاهی و شربت خنک برای عصر و رفع خستگی بعد از کار!

این روزها که بیشتر در خانه به سر می برید و بهار هوا را مطبوع کرده، از فرصت استفاده کنید تا فضای بیرون را تمیز کنید، برگ های خشک گیر کرده در ناودان را با دقت خالی کنید و چنانچه ارتفاع برای شما دردسر ساز است فردی را برای این کار استخدام کنید. برای کف حیاط از جاروب حیاطی مهسان استفاده کنید و ذرات و برگ هایی را که باد به پاسیو شما آورده تمیز کنید.

اگر دنبال انرژی مثبت بالاتری هستید حتما گیاهان و گلدان ها را با خود همراه کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: