دعوا بر سر شستن ظروف دیگر کافی است

یه جدول تقسیم کار، رابطه ی ما رو نجات داد

نامزد من آشپزخانه را بهم می ریخت و هر بسته ای را در گوشه ای از کابینت مچاله می کرد. باید اعتراف کنم که من هم مقصر هستم. پس تصمیم گرفتیم یک جدول برای این کار تهیه کنیم تا از آشفتگی خانه و جدل با هم راحت شویم.

این کار باعث شد تا زحمت کمتری برای کارهای خانه بکشیم، در عوض، زمان بیشتری برای تقویت رابطه مان داشته باشیم.

ما تصمیم گرفتیم کارها را به یکدیگر اختصاص ندهیم. در عوض، وقتی شخصی به انجام وظیفه ای عمل می کرد، علامت گذاری می شد.

با این کار هم روحیه کار تیمی پیدا می کنیم هم حس رقابت در ما شکل می گیرد. هر وقت یکی از ما دیگری را زیر سوال می برد سریع به جدول نگاه می کردیم و مشکل حل می شد.

البته گاهی اوقات موارد نمودار زیاد می شود و کارها انباشته می شوند اما زندگی هنوز در راه است و اشکالی ندارد، “هدف تمیز کردن فقط تمیز کردن نیست، بلکه احساس شادی و زندگی در آن محیط است.”

بنابراین به جای اینکه مانند یک زوج پیر درباره اینکه چه کسی در خانه چه کاری انجام داده است مشاجره کنیم، ما به جدول دلپذیر خود نگاه می کنیم، نفس عمیق می کشیم و یک کار را برای آن روز کامل می کنیم تا در خانه و رابطه مان احساس خوشبختی  داشته باشیم.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: