رفع برچسب روی فلز به وسیله ی استون

 

اگه روغن نباتی یا WD-40 تمام چسب رو پاک نکرد، وقتشه که از حلال شیمیایی قوی‌تری مثل استون یا الکل معدنی استفاده کنید.

 

 

نکته: اگر از چند روش استفاده میکنید، بین روش ها فاصله ی زمانی را رعایت کنید.

 

لایه های برچسب را حذف کنید

برچسب را با روغن یا پوست بخیسانید یا تا جایی که می توانید بدون آسیب رساندن به سطح فلز، لایه های برچسب را بتراشید. مهم است که تا حد امکان باقی مانده چسب را در معرض حلال ها قرار دهید.

 

یک حلال اعمال کنید

یک پارچه قدیمی و نرم را با استون یا الکل های معدنی مرطوب کنید. اگر از پاک کننده ناخن استفاده می کنید، برچسب آن را بخوانید تا مطمئن شوید که حاوی استون است. پارچه آغشته به حلال را به مدت پنج دقیقه روی چسب نگه دارید تا چسب نرم شود.

در صورت نیاز با حلال اضافی تکرار کنید.

 

فلز را تمیز، خشک و صاف کنید

سطح تازه تمیز شده را با یک حوله مرطوب پاک کنید. از یک حوله تمیز و نرم برای خشک کردن سطح فلز استفاده کنید.