روشی برای احیای طعم ادویه جات!

اگر قصد دارید از ادویه ای استفاده کنید که گمان می کنید کمی بیش از حد مانده باشد، سعی کنید با گرم کردن، کمی عطر و طعم آن را زنده کنید. فقط کافی است کتری خود را روی حرارت متوسط گرم کنید و میزان ادویه ای که می خواهید در آن روز استفاده کنید را روی آن حرارت دهید. ادویه را به مدت یک یا سه دقیقه در کتری برشته کنید سپس تکان دهید تا عطر خود را آزاد کند. ادویه جاتی مانند زیره، دارچین و میخک ساده ترین انواع برای احیا هستند، اما مطمئن باشید که آنها را نمی سوزانید، زیرا با این کار تلخ میشوند.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: