رونمایی از سایت استانی شرکت کلرد آمل واقع در محمودآباد مازندران


همزمان با هفته دولت از اولین سایت استانی شرکت کلرد آمل (مهسان) ‍‍‍پرده برداری شد. این افتتاحیه با حضور مدیران و پرسنل مهسان از سراسر کشور و همچنین معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان، فرماندار محترم شهرستان محمودآباد و دیگر مسئولین شهرستان برگزارگردید.