سس خردل

خردل از دانه‌های زردرنگ درست می‌شود و لکه‌ی این خوراکی به‌سرعت لباس را زرد می‌کند. پس زمانی که با این لکه مواجه شدید، قبل از گاز زدن لقمه‌ی بعدی همبرگر، آن را از لباس جدا کنید و لکه را زیر آب سرد بگیرید. بعد آن را با یک شوینده یا سفیدکننده در آب گرم بشویید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: