حضور مقتدرانه مهسان در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، تهران مهرماه 1396