شستشوی دیوارهای بیرونی

بدون زحمت زیاد، از خزه و کپک و کثیفی روی سایدینگ(دیوار های بیرونی) خود خلاص بشین!

موی محکم و دسته ی بلند جاروب های دلتا کار را راحت می کند. با این جارو به قسمت های بالاتر دسترسی دارید. برای تمیز کردن سایدینگ هایی که در اینجا می بینید، ما مخلوطی از سرکه سفید و آب را در یک سطل مهسان ریختیم و سر جارو را در محلول غوطه ور کردیم و سایدینگ را تمیز کردیم! پس از اتمام کار، سایدینگ را با یک شلنگ شستشو دادیم.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: