شستن ظروف را سرگرم کننده کنیم!

شستن ظروف بعد از وعده ی غذایی کار سختی نیست، حتی میتونه لذت بخش هم باشه، ما بهتون میگیم چطور!

ابزار و وسایل لازم:

مقدار زیادی آب گرم با کف و یک یا دو نفر همراه که به ما کمک کنند. دستکش، اسکاچ و یک رطوبت گیر نمدی مهسان برای جذب کردن آب ظروف و آبچک مناسب.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: