علائم سوختگی اتو روی لباس های سفید

 

 

درمان با پراکسید هیدروژن

برای این کار یه فضای باز و دارای تهویه مناسب پیدا کنید. اگه لکه بزرگ است، هر بار روی یک قسمت کوچک کار کنید. با ریختن کمی پراکسید هیدروژن، یک عامل سفید کننده ملایم، در یک کاسه کوچک شروع کنید. یک پنبه را به پراکسید هیدروژن آغشته کنید و آن را روی لکه بمالید.

 

پنبه با آمونیاک خانگی

یک پنبه دیگر را در یک کاسه کوچک جداگانه پر از آمونیاک خانگی آغشته کنید و آن را روی لکه نیز بمالید. اجازه دهید ناحیه تحت درمان به مدت پنج دقیقه بماند.

 

هشدار

پراکسید هیدروژن و آمونیاک را در یک کاسه مخلوط نکنید. برای هر ماده از یک کاسه جداگانه استفاده کنید. این مخلوط می تواند بخارات سمی ایجاد کند.

 

بشویید و تکرار کنید

لباس را با آب سرد بشویید. در صورت لزوم تکرار کنید و اجازه ندهید محلول پراکسید هیدروژن و آمونیاک روی پارچه خشک شود.

 

سفید کننده اکسیژن و خیس کردن

اگر پس از امتحان کردن روش‌ قبلی، اگر لکه‌ای باقی ماند، محلولی از آب گرم و سفیدکننده اکسیژن را طبق دستورالعمل‌های بسته مخلوط کنید. تمام اقلام سوخته را زیر آب بگذارید و اجازه دهید حداقل هشت ساعت یا یک شب خیس بخورد. سپس طبق معمول بشویید. اگر لکه ای باقی ماند، این کار را تکرار کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: