عید و خانه تکانی

حتی اگه عاشق مرتب کردن و چیدن باشین (میدونم که شما جزو این افراد نیستید)، یه تمیزکاری کلی مثل خونه تکونی شما رو مضطرب میکنه.

اهداف خود را واقعاً کوچک نگه دارید. ابتدا از یک اتاق شروع کنید و در داخل آن اتاق، یک کشو را مرتب کنید و سطح روی دراور را با گردگیر میکروفایبر مهسان تمیز کنید.کارهای بزرگ را به کارهای کوچک تقسیم کنید تا بیش از حد خسته نشوید، با این کار، پس از اتمام حس تازگی می کنید.

به خودتان نگویید، “من امروز می خواهم تمام خانه را سازمان دهی کنم”، زیرا این بسیار دلهره آور و غیر واقعی است. به خودتان بگویید، “من قصد دارم این کشو را سر و سامان دهم،” و هنگامی که شما این کار را انجام دادید!  احساس قدرت و آمادگی لازم برای رسیدگی به سایر قسمت های اتاق را خواهید داشت.

Neatly folded clothes with accessories in chest of drawers. Marine clothing style

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: