فراتر از یک نظافت معمولی برای سینک ها!

بعد از تمیز کردن خود سینک، حتماً با استفاده از یک مسواک قدیمی و شوینده ای قوی، جرم گوشه ها و لوله ی شیر را از بین ببرید. وسایل وابسته به سینک را نیز بشویید. صافی سینک را می توان هم از طریق ماشین ظرفشویی و هم با دست شستشو داد.

نکته: با فرچه های مهسان به درز ها و حفره سینک حمله کنید. قسمت پشت شیر آب را فراموش نکنید، جایی که کف ها و سایر مواد باقیمانده جا خوش می کنند!

در حالی که متخصصان، تمیز کردن هفتگی را توصیه می کنند، همیشه بهتر است که سینک خود را بلافاصله پس از دست زدن به گوشت یا مرغ خام ضدعفونی کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: