فرش یا موکت شما بوی ناخوشایندی گرفته؟

اگر فرش شما بوی بدی گرفته است، توصیه می کنم آن را با ایزوپروپیل الکل رقیق شده در آب، اسپری کنید