فضاهای جدید کشف کنیم

 

پاف ها نشستنی برای ذخیره خیلی چیزها بدرد میخورن، میپرسین چجوری؟ بهتون میگیم.

 

 

این صندلی ها این قابلیت رو دارند که توخالی ساخته بشن، و فضای خالی داخل اونها، یعنی فضای مازاد برای ما که دوست داریم مرتب تر باشیم. خیلی چیزها میشه اون تو جا داد، مثلاً لباس ها تا شده، وسایل بازی یا کتاب و دفتر.

 

 

 

 

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: