لکه آب و رسوب ایجاد شده بر روی سطوح فلزی

استفاده از رسوب زداها، براق کننده های سطوح فلزی، و حتی گاهی سائیدن آنها با مواد مختلف رسوب زدا از کارهای مرسوم در رفع جای لکه های آب یا رسوب حاصل از خشک شدن این قطرات از روی سطوح فلزی براق مثل سطح سینکهای ظرفشویی، شیرهای آب، دوش های حمّام، شلنگ‌های توالت و دستشویی است. برای خلاصی از همه این دردسرها یک راه حل ساده وجود دارد. پس از هربار استفاده از این وسایل و باقی ماندن آب روی آنها کافیست با یک دستمال خشک کن میکروفایبر روی این سطوح را خشک کنید. همچنین اگر رسوب یا لکه قدیمی نیز باقی مانده باشد در اثر چندبار خشک کردن سطح با دستمال میکروفایبر از شر لکّه های قدیمی نیز خلاص می شوید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: