لکه های سوختگی، سرسخت ترین لکه ها

برای تمیز کردن سوختگی های ظروف روی گاز زحمت زیادی لازم نیست، مخلوطی از جوش شیرین وآب کار ما را راه می اندازد. مقدار زیادی جوش شیرین را روی سطح بریزید سپس کمی آب به آن اضافه کنید، به اندازه ای که مرطوب شود.

به مخلوط زمان دهید تا اثر خود را بگذارد، حالا شستشو را با مایع ظرفشویی شروع کنید. عملیات شما با موفقیت به سرانجام رسید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: