لکه های شکلات و مبلمان

مرحله شماره 1: شکلات اضافی را بردارید.

مرحله شماره 2: دو قاشق غذاخوری مواد شوینده و آب سرد را با هم ترکیب کنید.

مرحله شماره 3: یک دستمال نانوفایبر مهسان تمیز بردارید و از آن برای پاک کردن لکه با مواد شوینده استفاده کنید.

مرحله شماره 4: لکه را ماساژ دهید تا لکه در نهایت از بین برود.

مرحله شماره 5: ماساژ لکه شکلات را تا زمان حل شدن آن در حلال و از بین رفتن لکه ادامه دهید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: