لکه ی جوهر روی میز

راه های زیادی برای برطرف کردن این مشکل وجود داره که توی اغلب این روش ها یه دستمال مهسانی لازمتون میشه.

اگر لکه ی شما هنوز خیس است، در بسیاری از موارد به راحتی با دستمال نم دار و چندین بار کشیدن پاک خواهد شد.

اگر قصد دارید از شوینده ی خاصی استفاده کنید، ابتدا آن را در گوشه ای نامحسوس از میز امتحان کنید تا از بی ضرر بودن آن برای سطح مطمئن شوید.

الکل را امتحان کنید. الکل را می توان روی چوب، فلز، پلاستیک و شیشه و همچنین اکثر سطوح متداول دیگر استفاده کرد.

از جوش شیرین استفاده کنید، آن را با آب مخلوط کنید و با پنبه روی سطح بکشید، با دقت عمل کنید زیرا جوش شیرین در صورت فشار زیاد می تواند به سطح آسیب بزند.

از دستمال میکروفایبر مهسان برای پاک کردن اثر مواد پاک کننده استفاده کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: